За актуални новини и събития, моля следете страницата на програмата във Фейсбук, достъпна на:

https://www.facebook.com/IBMjointMaster/

Както и новините на официалната страница на ИУ-Вара:

https://www.ue-varna.bg