„Международен бизнес и мениджмънт” (IBM) е редовна магистърска програма на английски език, предлагана съвместно от Икономически университет – Варна и Nottingham Business School – част от Nottingham Trent University (NTU). Курсът е разработен, за да подготви професионалисти за международни ръководни позиции. Дипломиралите се магистри по „Международен бизнес и мениджмънт” могат да се реализират като:

 • Международни бизнес анализатори;
 • Мениджъри на междунаодни компании;
 • Маркетинг мениджъри на транснационални компании;
 • Ръководители на фирмени звена;
 • Мениджъри комуникации;
 • Мениджъри продажби;
 • Мениджъри човешки ресурси;
 • Специалисти по външно-търговска дейност;
 • Главни изпълнителни директори на компании, в сферата на услугите и други.

Ентусиазирани от академичните традиции на ИУ-Варна и вдъхновени от най-добрите практики за обучение в Nottingham Trent University, разработихме съвместен курс, базиран на интерактивна комуникация между студенти и преподаватели чрез специфични подходи – проблемно-ориентирано учене, казуси, дискусии, уъркшопи, ролеви игри и много други. Редовна практика е гостуването на практици от местни и международни компании,  които споделят пред студентите богатия си професионален опит.

Магистърската програма е силно фокусирана върху студента и предоставя практическо обучение, целящо да подготви висококвалифицирани и търсени специалисти за предизвикателствата на международния бизнес. Курсът на обучение е четири семестъра (в рамките на 2 години), които се провеждат в България и в Нотингам (Великобритания). Първите два семестъра стартират в ИУ-Варна и модулите се водят от независимо сформирани преподавателски екипи. Студентите, преминали успешно първите два семестъра (наред със завършено ниво на английски език – минимум B2) продължават обучението си в трети семестър, който протича изцяло в Nottingham Business School. Четвъртият семестър се състои  в подготовка и завършване на дисертационен проект под наблюдението на предварително избрани индивидуални тютори. Магистърската програмата „Международен бизнес и мениджмънт” завършва със защита на дисертацията /магистърската теза/.
Завършилите успешно получават двойна магистърска диплома, издадена и подписана от ректорите на двата университета. Церемонията по дипломиране може да се извърши в NTU (Официалната церемония по дипломиране) или в Икономически университет-Варна (Специална церемония по награждаване, организирана по повод успешно завършилите курса на обучение).

Съвместната магистърска програма „Международен бизнес и мениджмънт” на ИУ- Варна и NBS се отличава с изключителен преподавателски и научен стил, подкрепен със силно академично и  професионално присъствие на преподавателския състав. Обучението в курса съчетава широка гама от професионални бизнес практики в учебния процес за усъвършенстване на развитието и компетенциите на студентите.

Защо да избера ИУ-Варна?

 • Модерна академична среда;
 • Над 12 000 студенти;
 • Университетът е еднa от най-добрите висши образователни институции в България;
 • Успешно завършилите студенти заемат високо поставени ръководни длъжности във водещи компании и отрасли;
 • Широка мрежа от бизнес отношения, благодарение на иновативния Кариерен център;
 • Разнообразие от културни и спортни мероприятия, провеждани през годината.

Защо да избера Nottingham Business School, част от NTU?

 • Мултикултурно висше бизнес училище, привличащо студенти от  над 100 страни;
 • Aкредитирано от „AASCB” (най-голямата световна мрежа за бизнес образование), което го позиционира сред първите 5% на най-добрите висши училища за бизнес в света;
 • Отличено с 4 звезди в световната класация QS Top Universities за висококачествено обучение и ефективност на учебните програми, съоръжения, интернационализация и ангажираност;
 • Класиран за бизнес факултет на годината за 2016г. от Times Higher Education Awards
 • NTU е избран за най-добър английски университет за чуждестранни студенти от „ Whatuni Student Choice Awards 2016”;
 • NTU е в класацията на първите 20 британски университета в „Times Higher Education Student Satisfaction Survey 2016”;
 •  През 2015г. NTU получи три „HEIST” награди за своята отдаденост към чуждестранните студенти и местния бизнес, включващи две награди за „Nottingham Business School’s Thinkubator Challenge”;
 • През 2016г. NTU беше сред четирите британски университета, получили „Queen’s Anniversary Priz” за изключителен принос и иновации в областта на образованието.